Prof. Dr. Anış ARIBOĞAN

Prof. Dr. Anış ARIBOĞAN

ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER:

 1. Akman H, Arıboğan A, Yalaz M, Işık G. Propofol ve thiopentonun göziçi basıncına laringoskopi ile entübasyonun sebep olduğu hemodinamik değişikliklere etkilerinin karşılaştırılması. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 15:173-178,1990.
 2. Arıboğan A, Işık G. Sezaryende propofolün yenidoğanın nörolojik ve adaptif kapasitesi üzerine etkilerinin pentotal ile karşılaştırılması. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi dergisi 16:619-622,1991.
 3. Arıboğan A, Işık G, Özcengiz D. Laringeal maskenin arteriyel kan gazları üzerine etkisi. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi 17:38-43,1992.
 4. Erdem G, Işık G, Ozcengiz D, Arıboğan A, Balcıoğlu O. Sezaryende endüksiyon ajanı olarak midazolam, etomidat ve tiyopentalin yenidoğan üzerine etkilerinin karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 17:44-54,1992.
 5. Balcıoğlu O, Işık G, Erten L, Arıboğan A. Çocuklarda rektal ve oral ketamin premedikasyonu. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 17:278-287,1992.
 6. Işık G, Arıboğan A, Aslan S, Balcıoğlu O, Özcengiz D. Okul öncesi çocukların premedikasyonunda oral ve transmukozal-intramusküler fentalin ve meperidinin karşılaştırılması olarak incelenmesi. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 17:288-303:1992.
 7. Arıboğan A, Işık G. Kalp kapak cerrahisinde yüksek doz fentalin ve nörolept ve anestezinin karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Cemiyeti Mecmuası 20:377-382,1992.
 8. Özbek H, Işık G, Arıboğan A, Özcengiz D, Balcıoğlu O, Oral U. Doğum analjezisinde %2’lik lidokain ve %5’lik bupivakainnin etkilerinin karşılaştırılması. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Cemiyeti Mecmuası 21:73-76,1993.
 9. Arıboğan A, Oral U, Işık G, Akman H, Özbek H, Balcıoğlu O, Özcengiz D, Erkan Ö. Açık kalp cerrahisinde yüksek doz fentalin ve isofluran anestezisinin eser elementler üzerine etkisi Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Cemiyeti Mecmuası 21:(S1),140-143,1993.
 10. Arıboğan A, Oral U, Işık G, Akman H, Balcıoğlu O, Özbek H, Kocaoğlu Y. Açık kalp cerrahisinde pipekuronyum bromid’in hemodinamik etkileri. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Cemiyeti Mecmuası 21 (S1),153-156,1993.
 11. Tuli G, Işık G, Akman H, Balcıoğlu O, Arıboğan A, Oral U. Postoperatif dönemde epidural bupivakain+fentalin ile bupivakain+alfentanil infüzyonlarının vital bulgulara etkilerinin karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Cemiyeti Mecmuası 21:197-200,1993.
 12. Oral U, Arıboğan A, Akman H, Balcıoğlu O, Coşar E. Etilen glikol (Antifriz) intoksikasyonu (Olgu sunumu). Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Cemiyeti Mecmuası 21:257-259,1993.
 13. Arıboğan A, Oral U, Akman H, Balcıoğlu O, Özbek H, Özbek U, Coşar E, Özalevli M. Magnetik rezonans görüntülemede (MRI) sedasyon amacıyla propofol uygulaması. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Cemiyeti Mecmuası 22:65-68,1994.
 14. Işık G, Arıboğan A, Akman H, Özcengiz D, Özbek H, Özbek U, Oral U. Pediatrik olgularda magnetik rezonans görüntüleme (MRI) sırasında propofol uygulaması. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Cemiyeti Mecmuası 22:69-72,1994.
 15. Oral U, Arıboğan A. Alfa-2 Adrenerjik sistem ve anestezi. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Cemiyeti Mecmuası 22:116-125,1994.
 16. Akman H, Arıboğan A, Işık G, Özbek H, Özcengiz D, Doğan P, Oral U. Ekstrakorporeal şok dalgalı litotripside hasta kontrollü analjezi uygulaması. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Cemiyeti Mecmuası 22:199-202,1994.
 17. Arıboğan Anış, Akman Hasan, Balcıoğlu Okan, Kocaoğlu Yasemin, Coşar Elifce,Oral Uğur. Ekstrakorporeal şok dalgalı litotripside hasta kontrollü sedasyon ve analjezi (HKSA) Uygulaması. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Cemiyeti Mecmuası 22:203-207,1994.
 18. Işık Geylan, Özcengiz Dilek, Akman Hasan, Balcıoğlu Okan, Arıboğan Anış, Özbek Hayri, Oral Uğur. Laparoskopik ve açık kolesistektomilerin solunum fonksiyon testlerine etkilerinin karşılaştırmalı değerlendirilmesi. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Cemiyeti Mecmuası 22:252-256,1994.
 19. Özcengiz Dilek, Arıboğan Anış, Özbek Uğur, Oral Uğur. Postoperatif ağrı tedavisinde intramüsküler ve intravenöz ketrolak trometamin. Ağrı Dergisi 4:38-2,1994.
 20. Oral Uğur, Arıboğan Anış, Akman Hasan, Işık Geylan, Özcengiz Dilek, Coşar Elifce, Herdem Ümmühan. Pediyatrik olgularda propofol-ketamin anestezisi. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Cemiyeti Mecmuası 22:273-277,1994.
 21. Oral Uğur, Arıboğan Anış. Septik şok ve sitokin mediyoterler. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Cemiyeti Mecmuası 22:346-350,1994.
 22. 22. Oral Uğur, Arıboğan Anış, Akman Hasan, Coşar Elifce, Kocaoğlu Yasemin: Karbamazepin İntoksikasyonu (Olgu sunumu ). Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 19:171-174,1994.
 23. Oral Uğur, Matur Ali, Arıboğan Anış, Kocaoğlu Yasemin, Özbek Uğur, Bilmeç Fuat: İsofluran’ın hücre bölünmesi ve kromozomlar üzerine etkisi. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Cemiyeti Mecmuası 23:116-120,1995.
 24. Oral Uğur, Arıboğan Anış. Septik şok ve araşidonik asid metabolitleri ( Prostaglandinler, Tromboksan, Lökotrinler, Sitokrom P-450). Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Cemiyeti Mecmuası 23:60-65,1995.
 25. Oral Uğur, Arıboğan Anış, Işık Geylan, Akman Hasan, Kocaoğlu Yasemin, Coşar Elifce. Akut böbrek yetmezliği olgularında “düşük doz infüzyon furosemid” uygulamasının idrar akımı üzerine etkileri. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Cemiyeti Mecmuası 23:243-247, 1995.
 26. Oral Uğur, Arıboğan Anış. Septik şokta Nitrik oksidin etkileri. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Cemiyeti Mecmuası 23:268-275,1995
 27. Özcengiz Dilek, Özbek Hayri, Arıboğan Anış, Balcıoğlu Okan, Akman Hasan,Oral Uğur. Çocuklarda kaudal blok uygulamasının peroperatif anestetik ajan düzeyi ve postoperatif analjezi üzerine etkileri. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Cemiyeti Mecmuası 23:329-333,1995
 28. Arıboğan Anış, Yavuz Metin, Kocaoğlu Yasemin, Acartürk Sabri, Oral Uğur. Ateşli silah yaralanması sonrası serbest doku transferi uygulanan bir olguda gelişen Akut respiratuar distres sendromu ( Olgu sunumu ). Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Cemiyeti Mecmuası 24:42-46,1996.
 29. Güler Tayfun, Arıboğan Anış, Işık Geylan, Atıcı Şebnem, Oral Uğur. Rokuronyum’un nöromusküler etkileri. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Cemiyeti Mecmuası 24:63-67,1996.
 30. Akman Hasan, Kocaoğlu Yasemin, Arıboğan Anış, Oral Uğur. Spinal füzyon olgularında akut normovolemik hemodilüsyon uygulaması. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Cemiyeti Mecmuası 24:250-256,1996.
 31. Oral Uğur, Arıboğan Anış, Işık Geylan, Akman Hasan, Coşar Elifce, Kocaoğlu Yasemin, Özbek Uğur. Pediatrik hastaların postoperatif ağrı tedavisinde “Hasta Kontrollü Analjezi = HKA” uygulaması. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Cemiyeti Mecmuası 24:273-277,1996.
 32. Arıboğan Anış, Kocaoğlu Yasemin, Balcıoğlu Okan, Koçak Zeliha, Oral Uğur. Üro-intestinal cerrahide akut normovolemik hemodilüsyon. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Cemiyeti Mecmuası 24:364-368,1996.
 33. Arıboğan Anış, Oral Uğur, Coşar Elifce, Atıcı Şebnem, Özbek Uğur. “Granülosit koloni stimüle edici faktör” uygulamasının mekanik ventilasyon sırasında gelişen nazokomiyal pnömoniler üzerine etkisinin değerlendirilmesi. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Cemiyeti Mecmuası 25:214-219,1997.
 34. Arıboğan Anış, Güneş Yasemin, Tuna Nusa, Oral Uğur. Postobstrüktif akut akciğer ödemi. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Cemiyeti Mecmuası 25:188-190,1997.
 35. Arıboğan Anış, Özbek Uğur, Reyhan Elif, Bilgin Egemen, Oral Uğur, Akman Hasan: Künt göğüs travması olgularında pentoksifilin uygulamasının serum TNF-alfa düzeyi ve Akciğer hasarlanması üzerine etkileri. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 24:32-41,1999.
 36. Güneş Yasemin, Ünlügenç Hakkı, Arıboğan Anış, Balcıoğlu Okan, Işık Geylan. Friedreich Ataksisi ve anestetik yaklaşım (Olgu Sunumu) Anestezi Dergisi 7(4):61-63,1999.
 37. Arıboğan Anış, Akman Hasan. Yoğun bakım hastasında sedasyon uygulaması. Galenos 33: 98-105, 1999.
 38. Akman Hasan, Arıboğan Anış. Yoğun bakım hastasında analjezi uygulaması. Galenos 33: 106-112,1999.
 39. Arıboğan Anış, Ünlügenç Hakkı, Reyhan Elif, Akın Şule, Çınaroğlu Eşsiz, Acartürk Sabri. Lokal anestezi sırasında “Bilinçli sedasyon” uygulaması. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Cemiyeti Mecmuası 27:537-544, 1999.
 40. Tuna Nusa, Tuna Metin, Koca Demet, Atıcı Şebnem, Arıboğan Anış, Işık Geylan İntrakraniyal Cerrahide kullanılan anestezi yöntemlerinin immün-inflamatuar yanıt üzerine etkileri. Anestezi Dergisi 8(4): 265-269,2000.
 41. Akın Ş, Arıbogan A, Canpolat A, Kılınç F. Amfizematöz Piyelonefrit. Anestezi Dergisi 2006: 14; 213-215.
 42. Şule Akın, Anış Arıboğan. Yoğun bakım Ünitesinde tedavi edilen hastalarda strese neden olan faktörlerin cinsiyet açısından değerlendirilmesi Anestezi Dergisi 2006;14(4):232-236.
 43. Şule Akın, Anış Arıboğan. Erişkin temel ve İleri yaşam desteği algoritmasındaki son değişiklikler Ç.Ü. Sağlık Bil. Derg., 2007:23; 21-31.
 44. Şule Akın, Anış Arıboğan, Okan Balcıoğlu. Low tidal volume mechanical ventilation in prone positioning patients with acute respiratory distress syndrome. The Anatolian Journal of Clinical Investigation, 2007: 1;167-175
 45. Perran Poyraz, Şule Akın, Kenan Çalışkan, Anış Arıboğan. İntraoperatif trakeal yırtılma: Olgu sunumu Anestezi Dergisi, 2007:15; 62-65.
 46. Akın, Ş., A. Fındıkçıoğlu, D. Kılıç, A. Arıboğan ve A. Hatipoğlu, “Enfekte Diş Çekimi Sonrasında Oluşan İnen Nekrotizan Mediastinit”, Diyaliz Transplantasyon ve Yanık Dergisi, 2007:18: 32-35.
 47. Akın, Ş. ve A. Arıboğan, “Oral Antikoagülan Kullanımı Masum Bir Tedavi midir?”, GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg, 2007:13; 84-87.
 48. Akın, Ş., A. Arıboğan ve O. Balcıoğlu, “Low Tidal Volume Ventilation in Prone Positioning Patients with Acute Respiratory Distress Syndrome”, The Anatolian Journal of Clinical Investigation, 2007:1;167-175.
 49. Akın, Ş., N. Tuna ve A. Arıboğan, “Total Spinal Blockade as a Complication of Epidural Anesthesia in a Case of a Tibial Fracture”, The Anatolian Journal of Clinical Investigation, 2007:1; 267-269.
 50. Arıboğan, A. ve Ş. Akın, “Yoğun Bakım Hastalarında Tedavi Amacıyla Hipotermi Uygulaması”, Anestezi Dergisi, 2007:15; 161-167.
 51. Akın, Ş. ve A. Arıboğan, “Yoğun Bakım Ünitemizde 3 Yıllık Perkütan Trakeostomi ile İlgili Deneyimlerimiz”, MEÜ Tıp Fak Derg, 2008,
 52. Esra Çalışkan, Mesut Şener, Nesrin Bozdoğan, Aysu Koçum, Suat Özer Öner, Ayda Türköz, Anış Arıboğan. Kalp ve Damar Cerrahisinde Torakal Epidural Anestezi Uygulamalarımız. Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi 2008;14(1):29-35.
 53. Nesrin Bozdoğan, Aysu Koçum, Esra Çalışkan, Mesut Şener, Tamer Seyhan, Anış Arıboğan. Tüberosklerozlu Bir Olguda Anestezi Uygulaması. Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi 2008;14(1):40-44.
 54. P. Ergenoglu, Ş. Akın, T. Eğilmez, A. Fındıkçıoğlu, A. Arıboğan Perkütan nefrolitotomi sonrasında hemotoraksa bağlı akut solunum yetmezliği , Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi, 16(1):34-38, (2010).
 55. H. Evren Eker, Şule Akın, Oya Yalçın Çok, Levent Oğuzkurt, Anış Arıboğan. Marfan Sendromlu Hastada Sedoanaljezi Yöntemiyle Torakal Aort Anevrizma Tedavisinde Endovasküler Stent Greft Uygulaması. Anestezi Dergisi 2010; 18 (4): 228 – 231
 56. HE Eker, Ş. Akın, OY. Çok, L. Oğuzkurt, A. Arıboğan. Torakal ve Abdominal Aort Anevrizmalarının Endovasküler Tedavisinde Anestezi Uygulamaları ve Klinik Sonuçları. Göğüs-Kalp-Damar Anestezi ve Yoğun bakım Derneği Dergisi 2010;16(4):145-153.
 57. Oya Yalçın Çok, H. Evren Eker, Alper Fındıkçıoğlu, Şule Akın, Anış Arıboğan. Video yardımlı torakoskopik cerrahi ile çoklu dev bül rezeksiyonunda anestezi yönetimi. Göğüs-Kalp-Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi. 2010; 16(3): 119-123
 58. P. Ergenoglu, S. Akin, T. Egilmez, A. Findikcioglu, A. Aribogan. Perkutan nefrolitotomi sonrasında hemotoraksa bagli akut solunum yetersizligi Acute Respiratory Failure Due to Hemothorax Following a Percutaneous Nephrolithotomy. Gogus-Kalp-Damar Anestezi ve Yogun Bakim Dernegi Dergisi 16(1): 34-38, 2010
 59. N. Bozdoğan, H. Ülger, P. Ergenoglu, E. Eker, P. Poyraz, M. Guvener, A. Aribogan. Ehlers-Danlos sendromlu bir olguda anestezik yaklasim Anesthetic approach in a patient with Ehlers-Danlos Syndrome. Gogus-Kalp-Damar Anestezi ve Yogun Bakim Dernegi Dergisi 16(1): 28-33, 2010
 60. Nesrin Bozdoğan, Esra Çalışkan, Aysu Koçum, Mesut Şener, Alper Nabi Erkan, Anış Arıboğan. Laringomalazili İki İnfantta Bronkoskopik Muayene Sırasında Anestezi Yönetimi. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg 16(2):71-74, 2010
 61. P. Ergenoğlu, Ş. Akın, N. Bozdoğan, E. Eker, O. Cok, H. Ülger, A. Arıboğan. Motor nöron hastalığı ve eş zamanlı polinöropatisi olan hastada anestezik yaklaşım. Anestezi Dergisi. 2011;19(1): 62-65
 62. Oya Yalçın Çok, Nesrin Bozdogan, H. Evren Eker, Pınar Ergenoğlu, Rana Yaycıoğlu, Anış Arıboğan. Katarakt cerrahisi sırasında oftalmik ilaçlara bağlı dirençli bradikardi. Türk Anest Rean Der Dergisi. 2011; 39(4): 211-220
 63. Ergenoğlu P, Akın Ş, Bozdoğan N, Eker E, Çok OY, Ülger H, Arıboğan. A Motor nöron hastalığı ve eş zamanlı polinöropatisi olan hastada anestezik yaklaşım. Anestezi Dergisi 2011;19(1): 62-65
 64. H. Evren Eker, Şule Akın, Oya Yalçın Çok, Anış Arıboğan. Kılavuz Tel Yerleştirilirken Gelişen Bir Kardiyak Arrest Ritm: Torsade de Pointes. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi, 2012; 40(1):47-51
 65. Bozdoğan N, Eker E, Çok OY, Akın Ş, Çınar M, Özkoç G, Arıboğan A. Osteogenezis imperfektalı bir olguda total intravenöz anestezide deksmedetomidin kullanımı. Anestezi Dergisi 2012. 2012; 20(3): 186-188.
 66. Karadayı Ş, Fındıkçoğlu A, Kılıç D, Akın Ş, Canpolat ET, Ariboğan A, Hatipoğlu A. Plevral Efüzyonların Tanı ve Tedavisinde Uyanık Hastada Yapılan VATS’ın Rolü. Turk Toraks Derg 2013; 14: 23-25.
 67. Pınar Ergenoğlu, Şule Akın, Çağla Bali, Nesrin Bozdoğan Özyılkan, Hacer Ülger, Anış Arıboğan. “Renal transplantasyon yapılan 77 hastada total intravenöz anestezi deneyimimiz” Cukurova Medical Journal 2013;38(4):627-635
 68. Pınar Ergenoğlu, Oya Yalçın Çok, Şule Akın, Anış Arıboğan. Konjenital Hipotiroidizm ve Bilateral Nefrolitiyazisi Olan Bir Hastada İki Farklı Anestezi Yönetimi. GKDA Derg 19(1):42-44, 2013
 69. Çağla Bali, Pınar Ergenoğlu, Şule Akın, Aniş Arıboğan. Santral Kor Miyopatisi Olan Bir Olguda Acil Sezaryende Anestezi Yönetimi: Olgu Sunumu Cukurova Medical Journal 2013; 38 (4): 770-773.
 70. Özlem Özmete, Mesut Şener, Esra Çalışkan, Alper Nabi Erkan, Anış Arıboğan. Glottik Kitlesi olan çocuk hastada havayolu kontrolü Gogus-Kalp-Damar Anestezi ve Yogun Bakim Dernegi Dergisi 19(3): 149-152,2013
 71. Pınar Ergenoğlu, Şule Akın, Çağla Bali, Hatice Evren Eker, Oya Yalçın Çok, Anış Arıboğan.Myastenia Gravis ve Renal Transplantasyon Öyküsü Olan Bir Hastada Anestezi Yönetimi: Olgu Sunumu. 2013 Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi (Basım aşamasında)