Prof. Dr. Anış ARIBOĞAN

Prof. Dr. Anış ARIBOĞAN

A. KİTAPLAR:

  • Arıboğan Anış, Özbek Uğur: Mekanik Ventilasyon. Nobel Tıp Kitapevleri Ltd.Şti,2000.
  • Arıboğan, Anış ve Şule Akın: Transfüzyon Uygulamaları – Sorular ve Cevaplar  “American Society of Anesthesiologists” izni ile kitap çevirisi, Haberal Eğitim Vakfı Yayınları, Başkent Üniversitesi, Ankara, 2005.
  • Zeynep Kayhan, Anış Arıboğan, Oya Yalçın Çok: Johns Hopkins Anesteziyoloji El Kitabı, Nobel Kitabevi Yayın Dağıtım ve Pazarlama Ltd. Şti., Adana, 2013

B. KİTAP BÖLÜMLERİ:

  • Akın, Ş. ve A. Arıboğan “Avrupa Resüsitasyon Konseyi 2005 Resüsitasyon Kılavuzu Cep Kitabı, Bölüm çevirisi: 8. Bölüm: Resüsitasyon Eğitiminin Prensipleri”, Logos Tıp Yayıncılık Tic. A.Ş., İstanbul, 2006.
  • Akın, Ş. ve A. Arıboğan, “Avrupa Resüsitasyon Konseyi 2005 Resüsitasyon Kılavuzu, Bölüm çevirisi: 9. Bölüm: Resüsitasyon Eğitiminin Prensipleri”, Logos Tıp Yayıncılık Tic. A.Ş., İstanbul, 2007.
  • Akın, Ş. ve A. Arıboğan, “Avrupa Resüsitasyon Konseyi 2005 İleri Yaşam Desteği Kurs Kitabı, Bölüm Çevirisi: 12. Bölüm: Peri-arrest Aritmiler”,İstanbul, 2008.
  • Ariboğan A., Doruk HE., “Decision Making in Anesthesiology, An Algorithmic Approach. Editor: LB Lois, D Dawn, HN Susan 4th Ed. Elsevier Health Sciences, 2007, Bölüm çevirisi: Transplantasyon ve Anestezi – Kardiyak Transplantasyon”, Nobel Kitabevi Yayın Dağıtım ve Pazarlama Ltd. Şti., Adana, 2010.
  • Ariboğan A., Doruk HE., “Decision Making in Anesthesiology, An Algorithmic Approach. Editor: LB Lois, D Dawn, HN Susan 4th Ed. Elsevier Health Sciences, 2007, Bölüm çevirisi: Transplantasyon ve Anestezi – Kardiyak Transplantasyon Alıcısının Non-kardiyak Cerrahisi”, Nobel Kitabevi Yayın Dağıtım ve Pazarlama Ltd. Şti., Adana, 2010.
  • Ariboğan A., Doruk HE., “Decision Making in Anesthesiology, An Algorithmic Approach. Editor: LB Lois, D Dawn, HN Susan 4th Ed. Elsevier Health Sciences, 2007, Bölüm çevirisi: Transplantasyon ve Anestezi – Tek Akciğer Transplantasyonu”, Nobel Kitabevi Yayın Dağıtım ve Pazarlama Ltd. Şti., Adana, 2010.
  • Ariboğan A., Doruk HE.,“Decision Making in Anesthesiology, An Algorithmic Approach. Editor: LB Lois, D Dawn, HN Susan 4th Ed. Elsevier Health Sciences, 2007, Bölüm çevirisi: Transplantasyon ve Anestezi – Karaciğer Yetmezliği ve Ortotopik Karaciğer Transplantasyonu”, Nobel Kitabevi Yayın Dağıtım ve Pazarlama Ltd. Şti., Adana, 2010.