Prof. Dr. Anış ARIBOĞAN

Prof. Dr. Anış ARIBOĞAN

ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILAR / SUNUMLAR:

1. Arıboğan Anış, Işık Geylan, Özcengiz Dilek. Laringeal maskenin arteriyel kan gazları üzerine etkisi. XXV.Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, Marmaris,1991.

2. Arıboğan Anış, Işık Geylan. Açık kalp cerrahisinde yüksek doz opioid ve nörolept anestezinin karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi. XXV.Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, Marmaris,1991.

3. Arıboğan Anış, Akman Hasan, Işık Geylan, Balcıoğlu Okan, Oral Uğur. Kalp kapak cerrahisinde pipekuronyum hemodinamik etkilerinin vekuronyum ile karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi. XXXII.Ulusal Türk Tıp Kongresi, Adana,1992.

4. Arıboğan Anış, Işık Geylan, Akman Hasan, Tamer Lülüfer, İspir Turgay. Açık kalp cerrahisinde yüksek doz fentanil ve isofluran anestezisinin eser elementler üzerine etkisinin karşılaştırılması. XXXII.Ulusal Türk Tıp Kongresi, Adana,1992.

5. Tuli Gökçin, Akman Hasan, Işık Geylan, Arıboğan Anış, Oral Uğur:
Postoperatif dönemde epidural bupivakain+fentalin ile bupivakain+alfentanil infüzyonlarının vital bulgulara etkilerinin karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi. XXXII.Ulusal Türk Tıp Kongresi, Adana,1992.

6.Arıboğan Anış, Oral Uğur, Coşar Elifce, Herdem Ümmühan, Özbek Uğur, Özalevli Mehmet. Pediyatrik olgularda propofol-ketamin anestezisi. XXVII.Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, Nevşehir,1993.

7. Arıboğan Anış, Oral Uğur, Işık Geylan, Kocaoğlu Yasemin, Coşar Elif, Doğan Pınar. Pediyatrik olgularda hasta kontrollü analjezi (HKA)uygulaması. XXVII.Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, Nevşehir,1993.

8. Arıboğan Anış, Akman Hasan, Oral Uğur, Kocaoğlu Yasemin, Coşar Elifce, Sevgen Gülden, Balcıoğlu Okan, Bülbül Ahmet. Pediyatrik olgularda infüzyon destekli hasta kontrollü analjezi uygulaması. XXVII.Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, Nevşehir,1993.

9. Oral Uğur, Arıboğan Anış, Kocaoğlu Yasemin, Özbek Hayri, Özbek Uğur, Herdem Ümmühan. Ekstrakorporeal şok dalgalı litotripside hasta kontrollü analjezi (HKA) uygulaması. XXVII.Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, Nevşehir,1993.

10.Arıboğan Anış, Işık Geylan, Coşar Elifce, Bülbül Ahmet, Doğan Pınar, Oral Uğur. Ekstrakorporeal şok dalgalı litotripside hasta kontrollü sedasyon ve analjezi (HKSA) uygulaması. XXVII.Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, Nevşehir,1993.

11.Arıboğan Anış, Özbek Hayri, Işık Geylan, Coşar Elifce, Oral Uğur. Magnetik rezonans görüntüleme (Magnetic resonance imaging= MRI) sırasında Sedasyon amacıyla propofol uygulaması. XXVII.Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, Nevşehir,1993.

12.Işık Geylan, Arıboğan Anış, Özbek Uğur, Ünlügenç Hakkı, Doğan Pınar, Oral Uğur. Magnetik rezonans görüntülemede (Magnetic resonance imaging=MRI) sırasında Propofol ve tiopentan uygulamasının karşılaştırılması. XXVII.Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi,Nevşehir,1993.

13.Arıboğan Anış, Oral Uğur, Balcıoğlu Okan, Kocaoğlu Yasemin, Akman Hasan. Pediatrik olgularda magnetik rezonans görüntüleme (Magnetic resonance imaging= MRI) sırasında propofol uygulaması. XXVII.Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi,Nevşehir,1993.

14.Arıboğan Anış, Oral Uğur, Özbek Hayri, Akman Hasan, Kocaoğlu Yasemin, Sevgen Gülden. Postoperatif ağrı tedavisinde ketrolak ile hasta-kontrollü analjezi (HKA) uygulaması. XXVII.Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi,Nevşehir,1993

15. Oral Uğur, Matur Ali, Arıboğan Anış, Kocaoğlu Yasemin, Özbek Uğur, Bilmeç Fuat, Çelik Serpil, Özbek Hayri. İsofluran’ın hücre bölünmesi ve kromozomlar üzere etkisi. XXVII.Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi,Nevşehir,1993.

16.Arıboğan Anış, Oral Uğur, Akman Hasan, Özbek Uğur, Erten Levent, Herdem Ümmühan. Karbamazepin intoksikasyonu (Olgu sunumu). XXVII.Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi,Nevşehir,1993.

17.Oral Uğur, Arıboğan Anış, Akman Hasan, Balcıoğlu Okan, Coşar Elifce. Etilen glikol (Antifriz) intoksikasyonu (Olgu sunumu). XXVII.Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi,Nevşehir,1993.

18.Oral Uğur, Arıboğan Anış, Işık Geylan, Balcıoğlu Okan, Bülbül Ahmet, Özalevli Mehmet. Kolşisin intoksikasyonu (Olgu sunumu). XXVII.Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi,Nevşehir,1993.

19.Işık Geylan, Balcıoğlu Okan, Arıboğan Anış, Bülbül Ahmet, Herdem Ümmühan. Doğumda epidural %0.125 bupivakain +%0.002 fentanil ile %0.125 bupivakain enfüzyonlarının karşılaştırmalı değerlendirilmesi. XXVII.Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi,Nevşehir,1993.

20.Özcengiz Dilek, Günay İsmail, Arıboğan Anış, Bülbül Ahmet, Doğan Pınar. Ketrolak Tromethamin’in lokal analjezik etkisi var mıdır? XXVII.Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi,Nevşehir,1993.

21.Özcengiz Dilek, Arıboğan Anış, Balcıoğlu Okan, Özbek Hayri, Ünlügenç Hakkı, Bülbül Ahmet, Işık Geylan. Üst batın ameliyatlarından sonra ağrı tedavisinde intramusküler ve interplevral meperidin ile interplevral bupivakain’in karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi. XXVII.Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, Nevşehir,1993.

22.Arıboğan Anış, Akman Hasan, Coşar Elifce, Doğan Pınar, Sevgen Gülden, Oral Uğur. Lokal anestezi sırasında “Hasta kontrollü sedasyon “ uygulaması. XXVIII.Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi,İstanbul,1994.

23. Oral Uğur, Arıboğan Anış, Akman Hasan, Işık Geylan, Kocaoğlu Yasemin, Doğan Pınar, Özbek Uğur. Yelken göğüs olgularında basınç kontrollü mekanik ventilasyon. XXVIII.Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, İstanbul,1994.

24. Arıboğan Anış, Oral Uğur, Işık Geylan, Güler Tayfun, Kocaoğlu Yasemin, Coşar Elifce, Bülbül Ahmet. Akut solunum yetmezliğinde pron pozisyon uygulamasının PEEP üzerine etkileri. XXVIII.Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi,İstanbul,1994.

25. Oral Uğur, Arıboğan Anış, Kocaoğlu Yasemin, Coşar Elifce, Doğan Pınar, Koçak Zeliha, Işık Geylan. Pseudomonas Aeruginosa’ya bağlı nazokomial pnömonilerde risk faktörlerinin belirlenmesi. XXVIII.Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, İstanbul,1994.

26.Oral Uğur, Arıboğan Anış, Işık Geylan, Akman Hasan, Coşar Elifce, Kocaoğlu Yasemin: Aspirasyon Pnömonisi olgularında erken pron uygulaması. XXVIII.Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, İstanbul,1994.

27. Arıboğan Anış, Akman Hasan, Işık Geylan, Doğan Pınar, Bülbül Ahmet, Altunkan Ali, Oral Uğur. Septik şok hastalarında mortalite riskinin belirlenmesinde iki yeni skorlama sisteminin analizi. XXVIII.Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, İstanbul,1994.

28.Oral Uğur, Arıboğan Anış, Işık Geylan, Akman Hasan, Coşar Elifce, Kocaoğlu Yasemin, Sendan Gülden. Akut böbrek yetmezliği olgularında “düşük doz infüzyon furosemid” uygulamasının idrar akımı üzerine etkileri. XXVIII.Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi,İstanbul, 1994.

29. Oral Uğur, Arıboğan Anış, Akman Hasan, Işık Geylan, Kocaoğlu Yasemin, Koçak Zeliha, Özbek Uğur. ARDS gelişmeksizin ortaya çıkan multiorgan yetmezliği olguları ( Olgu sunumu). XXVIII.Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi,İstanbul,1994.

30. Oral Uğur, Arıboğan Anış, Akman Hasan, Sevgen Gülden, Kocaoğlu Yasemin, Doğan Pınar, Işık Geylan. Mekanik ventilasyona bağlı pnömoni proflaksisinde endotrakeal gentamisin uygulaması. XXVIII.Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, İstanbul,1994.

31.Arıboğan Anış, Güler Tayfun, Balcıoğlu Okan, Sevgen Gülden, Oral Uğur. Renal transplantasyon sırasında düşük dozda infüzyon furosemid uygulaması. XXIX.Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi,Mersin,1995

32. Arıboğan Anış, Kocaoğlu Yasemin, Balcıoğlu Okan, Koçak Zeliha, Oral Uğur. Üro-intestinal cerrahide acute normovolemik hemodilüsyon (ANH) uygulaması. XXIX.Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi,Mersin,1995.

33. Arıboğan Anış, Özbek Hayri, Kocaoğlu Yasemin, Altunkan Ali, Oral Uğur. Renal transplantasyon cerrahisinde total intravenöz anestezi (TİVA) uygulaması. XXIX.Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi,Mersin,1995.

34. Güler Tayfun, Arıboğan Anış, Işık Geylan, Atıcı Şebnem, Oral Uğur. Rokuronyum’un nöromusküler etkileri. XXIX.Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi,Mersin,1995.

35. Akman Hasan, Kocaoğlu Yasemin, Arıboğan Anış, Oral Uğur. Spinal füzyon olgularında akut normovolemik hemodilüsyon uygulaması. XXIX.Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi,Mersin,1995.

36. Balcıoğlu Okan, Akman Hasan, Arıboğan Anış, Özcengiz Dilek, Oral Uğur. Serbest doku transferi ile alt ekstremite defekt onarımında anestezi uygulaması. XXIX.Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi,Mersin,1995.

37. Balcıoğlu Okan, Özbek Hayri, Arıboğan Anış, Altunkan Ali, Oral Uğur. Üst ekstremite yanık olgularında sürekli supraklavikular brakial pleksus blokajı uygulaması. XXIX.Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi,Mersin,1995.

38. Arıboğan Anış, Balcıoğlu Okan, Güler Tayfun, Oral Uğur. Pediatrik yanık olgularında ağrı tedavisinde alternatif yöntemler. XXIX.Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi,Mersin,1995.

39. Arıboğan Anış, Güler Tayfun, Özbek Hayri, Doğan Pınar, Oral Uğur. Pediatrik kateterizasyon sırasında alternatif bir anestezi uygulaması. XXIX.Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi,Mersin,1995.

40. Kocaoğlu Yasemin, Arıboğan Anış, Balcıoğlu Okan, Oral Uğur. Yoğun bakım hastalarındaki sinüzal taşikardi tedavisinde diltiazem infüzyonu. XXIX.Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi,Mersin,1995.

41.Arıboğan Anış, Kocaoğlu Yasemin, Balcıoğlu Okan, Oral Uğur. Reanimasyon ünitemizde tedavi edilen organofosfat intoksikasyonu olgularının genel değerlendirilmesi. XXIX.Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi,Mersin,1995.

42.Arıboğan Anış, Oral Uğur, Akman Hasan, Özbek Uğur. Künt toraks travması olgularında pentoksifilin uygulaması. XXX.Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi,İstanbul,1996.

43.Arıboğan Anış, Oral Uğur, Kocaoğlu Yasemin, Tuna Nusa. Postobstrüktif akut akciğer ödemi (Olgu Sunumu). XXX.Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi,İstanbul,1996.

44.Arıboğan Anış, Oral Uğur, Işık Geylan, Coşar Elifce, Atıcı Şebnem. Granülosit -koloni stimüle edici faktör uygulamasının mekanik ventilasyona bağlı pnömoniler üzerine etkisinin değerlendirilmesi. XXX.Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi,İstanbul,1996.

45.Arıboğan Anış, Oral Uğur, Akman Hasan, Reyhan Elif, Doruk Nurcan. Ağır hipoksemik hastalarda pron pozisyon sırasında basınç kontrollü mekanik ventilasyon uygulaması. XXXI.Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi,Antalya,1998.

46.Arıboğan Anış, Ünlügenç Hakkı, Reyhan Elif, Çınaroğlu Eşsiz, Acartürk Sabri. Lokal anestezi sırasında “Bilinçli sedasyon” uygulaması. XXXI.Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi,Antalya,1998.

47. Doruk Nurcan, Arıboğan Anış. Açık ürolojik cerrahide postoperatif ağrı tedavisinde hasta kontrollü analjezide (HKA) tramadol ile morfin karşılaştırması. XXXIV. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi,Kuşadası,2000.

48. Tuna Nusa, Tuna Metin, Koca Demet, Atıcı Şebnem, Arıboğan Anış. İntrakraniyal Cerrahi anestezisi ve immün cevap. XXXIV. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi,Kuşadası,2000.

49. Arıdoğan Atilla, Turunç Tahsin, Beyazıt yıldırım, Arıboğan Anış, Soyupak Bülent. Üreterolitotripsinin erken dönem komplikasyonları. 5. Ulusal Endoüroloji Kongresi Diyarbakır,2003.

50.Şule Akın, Anış Arıboğan, Atilla Arıdoğan. Geriatrik hastalarda ürolojik açık cerrahilerde postoperatif ağrı tedavisinde ropivakainle paravertebral lumbar blok uygulamasının etkileri Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Kongresi, Belek/Antalya/TÜRKİYE, 2004

51. Şule Akın, Anış Arıboğan, Okan Balcıoğlu. Akut sıkıntılı solunum sendromu olgularında pron pozisyonda düşük tidal volümle ventilasyon uygulamasında radyolojik bir yaklaşım (Sözlü sunum) Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Kongresi, Belek/Antalya/TÜRKİYE, 2004

52. Şule Akın, Anış Arıboğan. Uludağ Üniversitesi 11. Kış Sempozyumu, Uludağ/Bursa/TÜRKİYE, 2005

53. Şule Akın, Anış Arıboğan, Ahmet Bilen, Dalokay Kılıç. Pnömonektomi sonrasında gelişen pulmoner emboli. Uludağ Üniversitesi 11. Kış Sempozyumu, Uludağ/Bursa/TÜRKİYE, 2005

54. Şule Akın, Anış Arıboğan, Zübeyde Baykara, Selden Yıldırım, Oğuzhan Öğüt, Ayla Özkan. Özkıyım Amacıyla Yoğun Bakım Ünitemize Başvuran Hastaların Değerlendirilmesi Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Kongresi,Antalya/TÜRKİYE, 2005

55. Şule Akın, Osman Kızılkılıç, Ayda Türköz, Meltem Açıl, Aysu Koçum, Sevim Baltalı, Anış Arıboğan. Girşimsel Nöroradyoloji Uygulamaları Sonrasında İzlenen Hasta Deneyimlerimiz. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Kongresi, Antalya/TÜRKİYE, 2005.

56. Şule Akın, Anış Arıboğan, Zübeyde Baykara, Ebru Uygun, Oğuzhan Öğüt. Yoğun Bakım Ünitelerinde Uygulama Hataları. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Kongresi,Antalya/TÜRKİYE, 2005

57. Şule Akın, Tolga Koçum, Anış Arıboğan, Ayşe Ağca Gök. Kronik Varfarin Kullanımına Bağlı Akut İntralveolar Kanama: Olgu Sunumu. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Kongresi,Antalya/TÜRKİYE, 2005

58. Şule Akın, Anış Arıboğan, Ayda Türköz, Mehmet Baltalı, Ulviye Burkaş. Hastanemiz Kardiyak Arrest Ekibi Olarak 6 Aylık Deneyimimiz. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Kongresi,Antalya/TÜRKİYE, 2005

59. Şule Akın, İlknur Kozanoğlu, Anış Arıboğan. Organofosfat İntoksikasyonunda Plazmaferez Tedavisi. 2. Ulusal Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Sempozyumu, Ankara/TÜRKİYE, 2005

60. Şule Akın, Anış Arıboğan, Tuba Canpolat, Ferhat Kılınç. Amfizematöz Piyelonefrit: Olgu Sunumu. Ulusal Yoğun Bakım Kongresi, Antalya/Türkiye, 2006

61. Şule Akın, Alper Fındıkçıoğlu, Anış Arıboğan, Dalokay Kılıç. Enfekte Diş Çekimi Sonrası Oluşan Bir İnen Nekrotizan Mediastinit: Olgu Sunumu. 13. Ulusal Yoğun Bakım Kongresi, Antalya/Türkiye, 2006

62. Şule Akın, Tuba Turunç, Yusuf Ziya Demiroğlu, Hikmet Uncu, Şule Çolakoğlu, Anış Arıboğan. Reanimasyon Ünitesinde İzlenirken Bronkoalveolar Lavaj Kültür Tekniği Kullanılarak Tanı Konulan Ventilatör İlişkili Pnömoni Olgularının Değerlendirilmesi 63. Ulusal Yoğun Bakım Kongresi, Antalya/Türkiye, 2006

63. Şule Akın, Anış Arıboğan. Sertralin İntoksikasyonuna Eşlik Eden Rabdomiyolizis Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Kongresi, İstanbul/TÜRKİYE, 2006

64. Şule Akın, Anış Arıboğan. Yoğun bakım Ünitesinde Forseps Dilatasyonel Perkütan Trakeostomi Deneyimlerimiz. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Kongresi, İstanbul/TÜRKİYE, 2006

65. Tuba Turunç, Yusuf Ziya Demiroğlu, Şule Akın, Hikmet Uncu, Şule Çolakoğlu, Anış Arıboğan, Hande Arslan. Hastanemiz Yoğun Bakım Ünitelerindeki Nozokomiyal Enfeksiyonların Değerlendirilmesi. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Kongresi, İstanbul/TÜRKİYE, 2006

66. Şule Akın, Levent Oğuzkurt, Fahri Tercan, Uğur Özkan, Anış Arıboğan. Ergotamin İntoksikasyonuna Bağlı Alt ekstremitede Şiddetli Arteriyel Vazospazm; Radyolojik Bulgular ve Başarılı Medikal Tedavi. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Kongresi, İstanbul/TÜRKİYE, 2006

67. Akın, Ş. ve A. Arıboğan, “Sertralin İntoksikasyonuna Eşlik Eden Rabdomiyolizis”, Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Kongresi, Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi, Cilt XXXIV (ek sayı:1), 177, İstanbul, 2006.

68. Turunç, T., Y.Z. Demiroğlu, Ş. Akın, H. Uncu, Ş. Çolakoğlu, A. Arıboğan ve H. Arslan, “Hastanemiz Yoğun Bakım Ünitelerindeki Nozokomiyal Enfeksiyonların Değerlendirilmesi”, Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi, Cilt XXXIV (ek sayı:1), 192, İstanbul, 2006.

69. Alkan, Ö., Ş. Akın, T. Yıldırım ve A. Arıboğan, “Beyin Ölümünde Beyin ve Difüzyon Magnetik Rezonans Görüntüleme”, 27. Ulusal Radyoloji Kongresi, Türk Radyoloji Bülteni, Cilt VI (ek sayı:2), 358-359, Antalya, 2006.

70. Açıl, M., T. Açıl, M.H. Ülger, O. Çok, N. Bozdoğan, Ş. Akın, A. Türköz ve A. Arıboğan, “TUR-P Uygulanan Kronik İskemik Kalp Hastalarında Perioperatif Miyokard İskemisi ve Plazma BNP Düzeyleri Arasındaki İlişki”, Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi, Cilt XXXV (ek sayı:1), 192, Antalya, 2007.

71. Akın, Ş., A. Fındıkçıoğlu, O.Y. Çok ve A. Arıboğan, “Balon Düdüğüne Bağlı Üst Havayolu Obstrüksiyonu: Olgu Sunumu”, Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi, Cilt XXXV (ek sayı:1), 216-217, Antalya, 2007

72. Akın, Ş., A. Arıboğan, K. Çalışkan ve N. Törer, “Epidural Analjezi Uygulanan Hastanın Alt Ekstremitesinde Beklenmedik Motor Kuvvet Kaybı”, Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi, Cilt XXXV (ek sayı:1), 219, Antalya, 2007.

73. Akın, Ş. ve A. Arıboğan, “Spontan İntrakraniyal Hipotansiyonda Epidural Kan Yaması Uygulaması”, Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi, Cilt XXXV (ek sayı:1), 268-269, Antalya, 2007.

74. Çok, O.Y., Ş. Akın, A. Arıboğan, M. Açıl, B. Erdoğan ve T. Bağış, “Hipofiz Makroadenomu Nedeniyle Kraniyotomi Planlanan 29 Hafta Gebe Hastada Anestezi Yaklaşımı”, Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi, Cilt XXXV (ek sayı:1), 275, Antalya, 2007.

75. Çok, O.Y., H.E. Eker, Ş. Akın, A. Arıboğan, M.H Ülger, K. Tufan ve M. Çekinmez, “Ventriküloperitoneal Şant Eksternalizasyonu Sonrası Ani Bilinç Kaybı”, Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi, Cilt XXXV (ek sayı:1), 286, Antalya, 2007.

76. Kılıç, D., A. Fındıkçıoğlu, Ş. Akın, T.H. Akay, A. Ecevit, A. Arıboğan ve A. Hatipoğlu, “Toraks Travmasında Morbidite ve Mortaliteyi Etkileyen Faktörler; 210 Hastanın Analizi”, IV. Türk Göğüs Cerrahisi Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı, 40, Antalya, 2007.

77. Fındıkçıoğlu, A., D. Kılıç, Ş. Akın, A. Arıboğan, ve A. Hatipoğlu, “İleri Yaş Akciğer Kanserli Hastalarda Erken Dönem Cerrahi Rezeksiyon Sonuçlarımız”, IV. Türk Göğüs Cerrahisi Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı, 64, Antalya, 2007.

78. Fındıkçıoğlu, A., D. Kılıç, Ş. Akın, A. Arıboğan ve A. Hatipoğlu, “Kanser Dışı Nedenlerle Yaptığımız Akciğer Rezeksiyonları”, IV. Türk Göğüs Cerrahisi Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı, 66, Antalya, 2007.

79. Kılıç, D., A. Fındıkçıoğlu, Ş. Akın, T.H. Akay, A. Ecevit, A. Arıboğan ve A. Hatipoğlu, “Yelken Göğüste Morbidite ve Mortaliteyi Etkileyen Faktörler ve Tedavi Yaklaşımı”, IV. Türk Göğüs Cerrahisi Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı, 91, Antalya, 2007.

80. O. Yalcin Cok, H.E. Eker, S. Akin, A. Aribogan, H Ülger, K. Tufan, M Cekinmez Management of an Unexpected Complication in a 3-yr-old Child after Ventriculoperitoneal Shunt Externalization. Annual Congress of the Association of Anaesthetists of Great Britain and Ireland , Dublin , Ireland , 12 – 14 September 2007. (Olgu tartışması)

81. O. Yalcin Cok, H.E. Eker, S. Akin, A. Aribogan, H Ülger, K. Tufan, M Cekinmez. Ventriküloperitoneal Şant Eksternalizasyonu Sonrası Ani Bilinç Kaybı. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi. TARK 2007 özet kitabı. Kongre Ek Sayısı. Genel Anestezi Bildirileri. 2007; 35:1;286.

82. H. E. Eker, O. Yalcin Cok, U. Özkan, P. Ergenoğlu, A. Arıboğan. Pediatrik Olgularda Fistül Tedavisinde Aksiller Blok Uygulamaları. 10. Ulusal Ağrı 9. Ulusal Rejyonel Anestezi Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı. 2008; P51:51.

83. H. E. Eker, O. Yalcin Cok, Ş. Akın, P. Poyraz, A. Arıboğan, G. Arslan. Travma Sonrası Kronik Nöropatik Ağrı Tedavisinde Periferik Sinir Blokları ile Steroid Uygulamaları: 13 Hastada Klinik Deneyimlerimiz. 10. Ulusal Ağrı 9. Ulusal Rejyonel Anestezi Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı. 2008; P72:72.

84. O. Yalcin Cok, H.E. Eker, S. Cantürk, R. Yaycıoğlu, A. Arıboğan, G. Arslan. Görmeyen Ağrılı Gözlerde Retrobulber Alkol Enjeksiyonu: 4 Olgu Sunumu. 10. Ulusal Ağrı 9. Ulusal Rejyonel Anestezi Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı. 2008; P96:96.

85.H.E. Eker, O. Yalcin Cok, M. Açıl, H. Ülger, A. Arıboğan. Akut-Herpetik Nevralji Tedavisinde Modifiye van-Lint Blokajı. 10. Ulusal Ağrı 9. Ulusal Rejyonel Anestezi Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı. 2008; P97:97.

86. S. Akin, A. Aribogan, E. Eker, O. Yalcin Cok, N. Bozdogan Ozyilkan, E. Caliskan, A. Kocum, P. Poyraz, S. Akpinar. Dexmedetomidine as an adjunct to epidural analgesia after major orthopedic surgeries in elderly patients with cardiac risks. XXVII. Annual ESRA Congress. Free papers, 2008; P590. Oral presentation.

87. O. Yalcin Cok, H.E.Eker, A. Turkoz, A. Findikcioglu, S. Akin, A. Aribogan, G. Arslan. Effects of thoracic epidural anaesthesia on intraoperative haemodynamics and postoperative analgesia for thoracic surgery: Levobupivacaine versus Bupivacaine. XXVII. Annual ESRA Congress. Central Nerve Blocks, 2008;P39. Poster presentation.

88. H.E.Eker, O. Yalcin Cok, A. Aribogan, G.Arslan. Intra-articular lidocaine injection in chronic knee pain due to osteoarthritis: Preliminary clinical experience in 18 patients. XXVII. Annual ESRA Congress. Chronic Pain Management, 2008; P217. Poster presentation.

89. M. Acil, T. Acil, H. Ulger, O.Yalcin Cok, N. Bozdogan, S. Akın, A. Turkoz, E. Eker, A. Aribogan. Relationship between plasma BNP values and perioperative myocardial ischaemia in patients with chronic ischaemic heart disease undergoing TURP. XXVII. Annual ESRA Congress. Miscellaneous, 2008;P255. Poster presentation.

90. S. Akın, A. Aribogan, E. Eker, M. Acil, H. Ulger, P. Poyraz, P. Ergenoğlu, O.Yalcin Cok, M. Sener, G. Ozkoc. Total hip artroplasty under spinal anesthesia with low-dose dekmedetomidine in chronic renal failure patients: a primarily clinical evaluation. XXVII. Annual ESRA Congress. Central Nerve Blocks, 2008;P61. Poster presentation.

91. Ş. Akın, A. Arıboğan, P. Poyraz, H. E. Eker, H. Ülger, M. Şener, P. Ergenoğlu, H. İzmirli. Pron pozisyonunda başarılı bir kardiyopulmoner resüsitasyon (KPR) uygulaması: Olgu sunumu. 5. Ulusal Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Kongresi 2008;P-10. Yoğun Bakım Dergisi 2008;8(4):214.

92. O. Yalçın Çok, H. E. Eker, H. İzmirli, A. Arıboğan, G. Arslan. Endoskopik Retrograd Kolanjiyopankreatografi (ERCP) Hastalarında Sedasyon: Propofol ve Ketamin Karışım İnfüzyonunun Aralıklı Bolus Uygulamaları ile Karşılaştırılması. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi. TARK 2008 özet kitabı. Kongre Ek Sayısı. Genel Anestezi Bildirileri. 2008; 36:1;162.

93. Esra Çalışkan, Nesrin Bozdoğan, Mesut Şener, Aysu Koçum, Anış Arıboğan. Duchenne
Musküler Distrofili pediyatrik bir olguda kordon kisti operasyonu için spinal anestezi uygulaması. 10. Ulusal Ağrı, 9. Ulusal Rejyonel Anestezi Kongresi; 12-15 Haziran 2008 Polat Renaissance İstanbul Hotel, Poster sunumu.

94. Nesrin Bozdoğan, Esra Çalışkan, Aysu Koçum, Mesut Şener, Anış Arıboğan. Radyoterapi ve kemoterapi aldığı dönemde akut appendisit gelişen nazofarinks kanserli bir pediyatrik olgudaki anestezi deneyimimiz. 10. Ulusal Ağrı, 9. Ulusal Rejyonel Anestezi Kongresi; 12-15 haziran 2008 Polat Renaissance İstanbul Hotel, Poster sunumu.

95. Eker H. E., O. Y. Cok, Ş. Akın, P. Poyraz, A. Arıboğan ve G. Arslan, “Travma Sonrası Kronik Nöropatik Ağrı Tedavisinde Periferik Sinir Blokları ile Steroid Uygulamaları: 13 Hastada Klinik Deneyimlerimiz”, 10. Ulusal Ağrı 9. Ulusal Rejyonel Anestezi Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı, 72, 2008.

96. Ş. Akın, A. Arıboğan, P. Poyraz, H. E. Eker, H. Ülger, M. Şener, P. Ergenoğlu ve H. İzmirli, “Pron pozisyonunda başarılı bir kardiyopulmoner resüsitasyon (KPR) uygulaması: Olgu sunumu,” 5. Ulusal Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Kongresi, Yoğun Bakım Dergisi Cilt VIII (ek sayı:4), 214, Adana, 2008.

97. Esra Çalışkan, Mesut Şener, Aysu Koçum, Nesrin Bozdoğan, Anış Arıboğan. Alt abdominal ve ürogenital cerrahi yapılan pediyatrik hastalarda spinal anestezi uygulamalarımız. TARK 2008 Kongresi Kasım, Antalya. (poster sunumu).

98. Koçum A, Şener M, Çalışkan E, İzmirli H, Tarım E, Koçum A, Arıboğan A. Ciddi mitral darlığı ve pulmoner hipertansiyonu olan gebede sezaryen operasyonunda anestezik yaklaşım. Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği 15. Ulusal Kongresi, Bildiri Özetleri CD’si, Gaziantep, 2009.

99. Esra Çalışkan, Mesut Şener, Hatice İzmirli, Aysu Koçum, Anış Arıboğan. Bidireksiyonel glenn şantı operasyonu geçiren pediyatrik olguda sünnet girişimi için spinal anestezi uygulaması. XV. Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Ulusal Kongresi 15-19 Mayıs 2009.

100. Bozdoğan N., H. Ülger, P. Ergenoğlu, E. Eker, P. Poyraz, M. Güvener ve A. Arıboğan, ‘‘Ehler-Danlos Sendromlu bir olguda anestezik yaklaşım’’, TARK 2009 Kongresi Antalya, Türk Anest Rean Der Dergisi 2009;34(ek sayı 1):372.

101. Bozdoğan N., H. Ülger, E. Eker, OY. Çok, Ş. Akın, OS. Demirtürk ve A. Arıboğan, ‘‘Beklenmedik zor entübasyonla karşılaşılan pediyatrik bir olguda sol molar laringoskopik yaklaşımla entübasyon’’, TARK 2009 Kongresi Antalya, Türk Anest Rean Der Dergisi 2009;34(ek sayı 1):132.

102 .Bozdoğan, N., O. Yalçın Çok, E. Eker, P. Ergenoğlu, H. Ülger, P. Poyraz, Ş. Akın ve A. Arıboğan, ‘‘Pediyatrik hastalarda şaşılık cerrahisinde tek doz uygulanan deksmedetomidinin ekstübasyon ve erken derlenme üzerine etkisi (3 olgu)’’, 16. Kış sempozyumu, 25-28 Mart 2010 Grand Yazıcı Otel, Uludağ (Sözlü sunum)

103.H. Ülger, P. Ergenoğlu, Ş. Akın, N. Bozdoğan, O.Yalçın Çok, Evren Eker, P. Poyraz, A. Arıboğan. Ürolojik girişim uygulanan hastada gelişen postoperatif deliryum. 15. Ulusal Yoğun Bakım Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı 2010. P-117.H Ülger, P Ergenoğlu, Ş Akın, N Bozdoğan, O Y Çok, E Eker, P Poyraz, A Arıboğan Ürolojik Girişim Uygulanan Hastada Gelişen Postoperatif Deliryum.Yoğun Bakım Kongresi 2010, İzmir.

104. N. Bozdoğan, O.Y. Çok, E. Eker, P. Ergenoglu, H. Ülger, P. Poyraz, Ş. Akın, A. Arıboğan. Pediyatrik hastalarda şaşılık cerrahisinde tek doz uygulanan deksmedetomidinin ekstübasyon ve erken derlenme üzerine etkisi (3 olgu) 16. Anestezi Kış Sempozyumu, 25-28 Mart 2010, Grand Yazıcı Hotel, Uludağ

105. H. Evren Eker, O.Yalçın Çok, P. Ergenoğlu, Ş. Akın, A. Arıboğan, G. Arslan. Spinal stenoz tedavisinde tekrarlayan epidural-caudal steroid uygulamaları: 353 hasta ve klinik sonuçları. 11. Ulusal Ağrı Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı 2010. P-64.
106.H. Evren Eker, O.Yalçın Çok, P. Ergenoğlu, Ş. Akın, A. Arıboğan, G. Arslan. Tek seviye protrude lomber disk hernisi olup aynı seviyeden epidural steroid uygulanan hastalar ve klinik sonuçları. 11. Ulusal Ağrı Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı 2010. P-63.

107.Çok OY, Eker HE, Bozdoğan Özyılkan N, Arıboğan A, Arslan G. Hemodiyalize bağlı tekrarlayan ağrıda periferik sinir blokları. 11. Ulusal Ağrı Kongresi, 20-23 Mayıs 2010, İstanbul. Bildiri Özetleri Kitabı. P 35, sf 35.

108. Çok OY, Eker HE, Akın Ş, Arıboğan A, Arslan G. Epidural steroid enjeksiyonu sonrası menometroraji. 11. Ulusal Ağrı Kongresi, 20-23 Mayıs 2010, İstanbul. Bildiri Özetleri Kitabı. P 36, sf 36.

109. Çok OY, Eker HE, Akın Ş, Arıboğan A, Arslan G. Kronik vajinal ağrıda alternatif bir yöntem: Sakral sinir bloğu. 11. Ulusal Ağrı Kongresi, 20-23 Mayıs 2010, İstanbul. Bildiri Özetleri Kitabı. P 37, sf 37.

110.Eker HE, Çok OY, Bozdoğan Özyılkan N, Arıboğan A, Arslan G. Postherpetik nevralji tedavisinde lokal anestetik ve steroid ile tekrarlayan paravertebral blok uygulamaları. 11. Ulusal Ağrı Kongresi, 20-23 Mayıs 2010, İstanbul. Bildiri Özetleri Kitabı. P 28, sf 28.

111.Eker HE, Çok OY, Arıboğan A, Arslan. G. Orak hücre anemisine bağlı akut ağrı epizotlarının tedavisinde hasta konrollü analjezi yöntemiyle morfin-ketamin uygulaması. 11. Ulusal Ağrı Kongresi, 20-23 Mayıs 2010, İstanbul. Bildiri Özetleri Kitabı. P 27, sf 27.

112.Eker HE, Çok OY, Akın Ş, Arıboğan A, Arslan G. Periferik arter hastalığına bağlı iskemik ağrı tedavisinde transdermal fentanil ve gabapentin kullanımı.11. Ulusal Ağrı Kongresi, 20-23 Mayıs 2010, İstanbul. Bildiri Özetleri Kitabı. P 25, sf 25.

113. Eker HE, Çok OY, Akın Ş, Arıboğan A, Arslan G Akciğer kanserine bağlı kronik ağrı tedavisinde paravertebral blok uygulamaları. 11. Ulusal Ağrı Kongresi, 20-23 Mayıs 2010, İstanbul. Bildiri Özetleri Kitabı. P 24, sf 24.

114. Eker HE, Çok OY, Arıboğan A, Arslan G. Periferik vasküler hastalığa bağlı iskemik ağrı tedavisinde bilateral common peroneal blok uygulamaları. 11. Ulusal Ağrı Kongresi, 20-23 Mayıs 2010, İstanbul. Bildiri Özetleri Kitabı. P 23, sf 23.

115. Ergenoğlu P, Eker HE, Çok OY, Arıboğan A, Arslan G. Post-travmatik parmak ağrısında dijital blok uygulamaları.11. Ulusal Ağrı Kongresi, 20-23 Mayıs 2010, İstanbul. Bildiri Özetleri Kitabı. P 30, sf 30.

116.OY Çok, H E Eker, A Fındıkcıoğlu, Ş Akın, A Arıboğan, G Arslan. Video yardımlı torakoskopik cerrahi ile sempatektomi sırasında anestezi uygulaması ve klinik sonuçları. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 44. Ulusal Kongresi (TARK 2010), 27/10-31/10/2010, Antalya, P-70

117. OY Çok, N Bozdoğan, H E Eker, P Ergenoğlu, R Yaycıoğlu, A Arıboğan. Katarakt cerrahisi sırasında intraoküler ilaçlara bağlı dirençli bradikardi. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 44. Ulusal Kongresi (TARK 2010), 27/10-31/10/2010, Antalya, P-167.

118. OY Çok, H E Eker, A Fındıkcıoğlu, Ş Akın, A Arıboğan. Video yardımlı torakoskopik cerrahi ile çoklu dev bül rezeksiyonunda anestezi yönetimi. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 44. Ulusal Kongresi (TARK 2010), 27/10-31/10/2010, Antalya, P-199

119. OY Çok, H E Eker, A. Pelit, S. Cantürk, Ş Akın, A Arıboğan, G Arslan. Deksametazon ile profilaktik antiemezis tedavisi uygulanan şaşılık hastalarında intravenöz parasetamol ile analjezinin postoperatif bulantı ve kusma üzerine etkisi. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 44. Ulusal Kongresi (TARK 2010), 27/10-31/10/2010, Antalya, S-04 (Sözlü sunu)

120. H E Eker, O Y Çok, N Bozdoğan, Ş. Akın, A Arıboğan. Transdermal fentanil uygulamasının ardından gelişen zona zoster. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 44. Ulusal Kongresi (TARK 2010), 27/10-31/10/2010, Antalya, P-443.

121.H E Eker, O Y Çok, A Arıboğan, G Arslan. Antiepileptik kullanan pediatrik hastalarda kraniyal manyetik rezonans görüntüleme sırasında sedatif ilaç ihtiyacının değerlendirilmesi. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 44. Ulusal Kongresi (TARK 2010), 27/10-31/10/2010, Antalya, P-108

122.H E Eker, O Y Çok, P Ergenoğlu, A Arıboğan, G Arslan. ESWL uygulanacak pediatrik hastalarda IV Parasetamolün propofol ketamin tüketimine etkisi. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 44. Ulusal Kongresi (TARK 2010), 27/10-31/10/2010, Antalya, P-36.

123.N Bozdoğan, H E Eker, O Y Çok, Ş Akın, BM Çınar, G Özkoç, A Arıboğan. Osteogenezis imperfektalı bir olguda total intravenöz anestezide deksmedetomidin kullanımı. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 44. Ulusal Kongresi (TARK 2010), 27/10-31/10/2010, Antalya, P-281.

124. Ş. Akın, A Arıboğan, P Ergenoğlu, O Çok, N Bozdoğan. Bupropiyon ve nikotin etkileşimi ile ortaya çıkan konvülziyon: Olgu sunumu. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 44. Ulusal Kongresi (TARK 2010), 27/10-31/10/2010, Antalya, P-474.

125. P. Ergenoglu, Şule Akın, Nesrin Bozdoğan, Evren Eker, Oya Cok, Anış Arıboğan. Motor Nöron Hastalığı ve Eş Zamanlı Polinöropatisi Olan Hastada Anestezik Yaklaşım. 16. Anestezi Kış Sempozyumu, 25-28 Mart 2010, Grand Yazıcı Hotel, Uludağ

126. N. Bozdoğan, O.Y. Çok, E. Eker, P. Ergenoglu, H. Ülger, P. Poyraz, Ş. Akın, A. Arıboğan. Pediyatrik hastalarda şaşılık cerrahisinde tek doz uygulanan deksmedetomidinin ekstübasyon ve erken derlenme üzerine etkisi (3 olgu) 16. Anestezi Kış Sempozyumu, 25-28 Mart 2010, Grand Yazıcı Hotel, Uludağ

127.H. Ülger, N. Bozdoğan, Evren Eker, P. Ergenoğlu, Ş. Akın, A. Arıboğan. Santral venöz kateterin nadir malpozisyonu: Koroner sinüs yerleşimi. Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği XVI. Ulusal Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı 2010. P-35

128. Çok OY, Eker HE, Akın Ş, Arıboğan A, Arslan G. Epidural steroid enjeksiyonu sonrası menometroraji. 11. Ulusal Ağrı Kongresi, 20-23 Mayıs 2010, İstanbul. Bildiri Özetleri Kitabı. P 36, sf 36.

129. Çok OY, Eker HE, Akın Ş, Arıboğan A, Arslan G. Kronik vajinal ağrıda alternatif bir yöntem: Sakral sinir bloğu. 11. Ulusal Ağrı Kongresi, 20-23 Mayıs 2010, İstanbul. Bildiri Özetleri Kitabı. P 37.

130. Eker HE, Çok OY, Akın Ş, Arıboğan A, Arslan G. Periferik arter hastalığına bağlı iskemik ağrı tedavisisnde transdermal fentanil ve gabapentin kullanımı.11. Ulusal Ağrı Kongresi, 20-23 Mayıs 2010, İstanbul. Bildiri Özetleri Kitabı. P 25.

131. Eker HE, Çok OY, Akın Ş, Arıboğan A, Arslan G. Akciğer kanserine bağlı kronik ağrı tedavisinde paravertebral blok uygulamaları. 11. Ulusal Ağrı Kongresi, 20-23 Mayıs 2010, İstanbul. Bildiri Özetleri Kitabı. P 24, sf 24.

132. Eker HE, Çok OY, Ergenoğlu P, Akın Ş, Arıboğan A, Arslan G. Tek seviye protrude lomber disk hernisi olup aynı seviyesinden epidural steroid uygulanan hastalar ve klinik sonuçları. 11. Ulusal Ağrı Kongresi, 20-23 Mayıs 2010, İstanbul. Bildiri Özetleri Kitabı. P 63, sf 63.

133. Eker HE, Çok OY, Ergenoğlu P, Akın Ş, Arıboğan A, Arslan G. Spinal stenoz tedavisinde tekrarlayan epidural-kaudal sterod uygulamaları: 353 hasta ve klinik sonuçları. 11. Ulusal Ağrı Kongresi, 20-23 Mayıs 2010, İstanbul. Bildiri Özetleri Kitabı. P 64

134. OY Çok, H E Eker, A Fındıkcıoğlu, Ş Akın, A Arıboğan, G Arslan. Video yardımlı torakoskopik cerrahi ile sempatektomi sırasında anestezi uygulaması ve klinik sonuçları. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 44. Ulusal Kongresi (TARK 2010), 27/10-31/10/2010, Antalya, P-70

135. OY Çok, H E Eker, A Fındıkcıoğlu, Ş Akın, A Arıboğan. Video yardımlı torakoskopik cerrahi ile çoklu dev bül rezeksiyonunda anestezi yönetimi. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 44. Ulusal Kongresi (TARK 2010), 27/10-31/10/2010, Antalya, P-199

136. OY Çok, H E Eker, A. Pelit, S. Cantürk, Ş Akın, A Arıboğan, G Arslan. Deksametazon ile profilaktik antiemezis tedavisi uygulanan şaşılık hastalarında intravenöz parasetamol ile analjezinin postoperatif bulantı ve kusma üzerine etkisi. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 44. Ulusal Kongresi (TARK 2010), 27/10-31/10/2010, Antalya, S-04 (Sözlü sunu)

137. H E Eker, O Y Çok, N Bozdoğan, Ş. Akın, A Arıboğan. Transdermal fentanil uygulamasının ardından gelişen zona zoster. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 44. Ulusal Kongresi (TARK 2010), 27/10-31/10/2010, Antalya, P-443.
138. N Bozdoğan, H E Eker, O Y Çok, Ş Akın, BM Çınar, G Özkoç, A Arıboğan. Osteogenezis imperfektalı bir olguda total intravenöz anestezide deksmedetomidin kullanımı. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 44. Ulusal Kongresi (TARK 2010), 27/10-31/10/2010, Antalya, P-281.

139. Ş. Akın, A Arıboğan, P Ergenoğlu, O Çok, N Bozdoğan. Bupropiyon ve nikotin etkileşimi ile ortaya çıkan konvülziyon: Olgu sunumu. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 44. Ulusal Kongresi (TARK 2010), 27/10-31/10/2010, Antalya, P-474.

140. H. Ülger, NB. Özyılkan, Ş. Akın, A. Arıboğan. Transkateter aort kapak İmplantasyonu Uygulanan Olgudaki Anestezi deneyimimiz. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 46. Ulusal Kongresi (TARK 2012), 7-11/11/2012, Kıbrıs, P-359.

141. H. Ülger, P. Ergenoğlu, Ş. Akın, A. Arıboğan. Plazmakinetik/Bipolar Yöntemle Uygulanan TUR-P Sırasında Pulmoner Ödem Gelişen Olgu. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 46. Ulusal Kongresi (TARK 2012), 7-11/11/2012, Kıbrıs, P-462.

142. Ş. Akın, A. Arıboğan, P.Ergenoğlu, Ç.Bali, OY.Çok, HE. Eker, Ş. Karadayı, A. Fındıkçıoğlu. Video Yardımlı Torakoskopik Cerrahilerde Sedasyon İle Anestezi Yönetimi. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 46. Ulusal Kongresi (TARK 2012), 7-11/11/2012, Kıbrıs, P-229.

143. Ş. Akın, A. Arıboğan, N. Şen, Ç. Bali, P. Ergenoğlu, A. Karslı. Pulmoner Alveolar Proteinozis Tedavisinde Tüm Akciğer Lavajı ve Kalp-Akciğer Makinesinin Kullanımı. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 46. Ulusal Kongresi (TARK 2012), 7-11/11/2012, Kıbrıs, P-557.

144. Ç. Bali, P. Ergenoğlu, Ş. Akın, A. Arıboğan. Yaşlı Bir Hastada Sık Rastlanmayan Bir Hatalı Antikoagülan Kullanımı: Olgu Sunumu. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 46. Ulusal Kongresi (TARK 2012), 7-11/11/2012, Kıbrıs, P-548.

145. P. Ergenoğlu, Ç. Bali, Ş. Akın, NB Özyılkan, H. Ülger, A. Arıboğan. Renal Transplantasyon Yapılan 77 Hastada Total İntravenöz Anestezi Deneyimimiz. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 46. Ulusal Kongresi (TARK 2012), 7-11/11/2012, Kıbrıs, P-128.

146. NB. Özyılkan, H. Ülger, P, Ergenoğlu, Ş. Akın, OS. Demirtürk, A. Arıboğan. Açık Kalp Cerrahisi Geçirecek Akondroplazik Bir Olguda Anestezik Yaklaşım. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 46. Ulusal Kongresi (TARK 2012), 7-11/11/2012, Kıbrıs, P-607.

147. P.Ergenoğlu, Ş. Akın, Ç. Bali, HE. Eker, OY. Çok, A. Arıboğan. Myastenia Gravis ve Renal Transplantasyon Hikayesi Olan Bir Hastada Anestezi yönetimi: Olgu Sunumu. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 46. Ulusal Kongresi (TARK 2012), 7-11/11/2012, Kıbrıs, P-508.

148. Ş. Akın, A. Arıboğan, OY.Çok, P. Ergenoğlu, Ç. Bali, E. Eker. Zor Havayolu ve Sugammadeks Uygulaması. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 46. Ulusal Kongresi (TARK 2012), 7-11/11/2012, Kıbrıs, P-518.

149. NB. Özyılkan, E. Çalışkan, Ş. Akın, H. Kalaycı, A. Arıboğan. Nöromiyelitis Optika Tanısı Alan Gebe Olguda Anestezi Yönetimi. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 46. Ulusal Kongresi (TARK 2012), 7-11/11/2012, Kıbrıs, P-594.

150. Ç. Bali, N. Bozdoğan Özyılkan, P. Ergenoğlu, Ş. Akın. Soğuk aglütinin hastalığı olan bir olguda anestezi deneyimimiz. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 47. Ulusal Kongresi (TARK 2013), 20-24/11/2013 Antalya/Türkiye, P-239

151. Ç. Bali, M.Şener, Ş. Akın, A. Arıboğan. Prilokain toksisitesine bağlı santral sinir sistemi semptomlarında lipid tedavisi. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 47. Ulusal Kongresi (TARK 2013), 20-24/11/2013 Antalya/Türkiye, P-153

152. P. Ergenoğlu Ç. Bali, Ş. Akın, N. Bozdoğan Özyılkan, A. Arıboğan. Epidural steroid uygulaması sonrası gelişen pnömosefali olgusu. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 47. Ulusal Kongresi (TARK 2013), 20-24/11/2013 Antalya/Türkiye, P-751

153. NB Özyılkan, H. Ülger, Ş Akın, Ö. Gülcan, A Arıboğan. Mitral Kapak Replasmanı Nedeniyle Açık Kalp Cerrahisi Geçiren Gebe Bir Olguda Anestezi Yönetimi. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 47. Ulusal Kongresi (TARK 2013), 20-24 Kasım 2013 Antalya/Türkiye