Prof. Dr. Anış ARIBOĞAN

Prof. Dr. Anış ARIBOĞAN

Aktif Görevler

 1. Adana ,2000, Konuşmacı, Yoğun Bakım Organizasyonu, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezuniyet sonrası Eğitim programı
 2. Adana ,2001,  Konuşmacı,  Afet organizasyonu, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezuniyet sonrası Eğitim program
 3. Adana, 2002, Konuşmacı, Travmada acil yaklaşımlar, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezuniyet sonrası Eğitim programı
 4. Adana, 2001, Konuşmacı, Yoğun BakımAdana Devlet Hastanesi Konferanslar dizisi
 5. Adana, 2002, Konuşmacı,Travma ve Yoğun bakım,  Adana Devlet Hastanesi Konferanslar dizisi
 6. Adana 2002 Uygulaması Konuşmacı  Perkütan Trakeostomi Çukurova Üniversitesi Kulak Burun Boğaz Anabilim dalı Konferans Programı
 7. Adana, Konuşmacı, Preoperatif ve Postoperatif Hasta BakımıSosyal Sigortalar Kurumu Adana Bölge Hastanesi Konferans Programı
 8. Adana, 2003, Konuşmacı, Genel anestezide Remifentanil Uygulamaları,  Adana Bölgesi Bilimsel Toplantıları 
 9. Antalya, 2005, Konuşmacı, Kalp cerrahisi dışında kardiyak riskli hastaların preoperatif değerlendirilmesi,  39. Türk
 10. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Ulusal Kongresi
 11. Antalya, 2007, Konuşmacı, Yoğun Bakım Ünitesi’nde Endokrin Problemler, 41.Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Kongresi
 12. Adana, 2008,  Konuşmacı, Ağrı, Sedasyon, Analjezi ve Paralizi Monitörizasyonu, 6. Ulusal Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Kongresi
 13. İstanbul, 2009, Oturum Başkanlığı, Resüsitasyon Sonrası Dönem,  Resüsitasyon Derneği / Hastanede Resüsitasyon Sempozyumu 
 14. Antalya 2010, Konuşmacı, Özel Durumlarda Kardiyak Arrest ve Resüsitasyon, Ciddi Elektrolit Bozuklukları44. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Ulusal Kongresi
 15. Malatya, 2011, Konuşmacı, Karaciğer Transplantasyonunda özel durumlar, Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği I.Transplantasyon Sempozyumu İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi
 16. Antalya, 2011, Oturum Başkanlığı, Pediyatrik hastalarda Anestezi Eğitimi, 45. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Ulusal Kongresi
 17. Mersin, 2011, Konuşmacı, Yoğun Bakımda Beslenme Kriterleri, Doğu Akdeniz Yoğun Bakım Toplantıları Mersin Üniversitesi
 18. Adana, 2012, Mekanik Ventilasyon Kavramı,Doğu Akdeniz Yoğun Bakım Toplantıları Başkent Üniversitesi 
 19. Kıbrıs, 2012, Oturum Başkanı, Anestezi eğitimi, Prof.Dr Aydemir Yalman Oturumu 46. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Ulusal Kongresi 
 20. Ankara, 2012, Oturum Başkanlığı,World congress of ophthalmic anesthesiaWorld congress of ophthalmic anesthesia 
 21. Mersin, 2012, Yoğun Bakımda İletişim, Mersin üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim dalı Eğitim Konferansları 
 22. Adana, 2012, Moderatör, Resüsitasyon Çağıştayı,  Başkent Üniversitesi Adana Uygulama ve Araştırma Merkezi