Prof. Dr. Anış ARIBOĞAN

Prof. Dr. Anış ARIBOĞAN

Eğitim Programları

EĞİTİM PROGRAMLARI: 1977-1978 “American Field Service” bursu ile Amerika Birleşik Devletleri’nde eğitim 1992 Amerika Birleşik Devletleri “Harvard Medical School / Massachusetts General Hospital”da kardiyovasküler anestezi, organ nakli ve yoğun bakım alanında çalışmalar 1994 Amerika Birleşik Devletleri’nde “Stanford University / Medical School”da anestezi pratiği ve yoğun bakım uygulamaları alanında çalışma 2006 Mayıs Avrupa İleri Yaşam Desteği […]

Organizasyonlar

Organizasyonlar Toplantı Görev Yer Yıl Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Ulusal Kongresi Düzenleme Kurulu Mersin 1995 Çukurova Anestezi Günleri Düzenleme Kurulu Mersin 1996 Erişkin İleri Yaşam Desteği Kursu Resüsitasyon Derneği Kurs Organizasyonu Başkent Üniversitesi Adana Uygulama ve Araştırma Merkezi Ekim 2005 Erişkin İleri Yaşam Desteği Kurs Organizasyonu Kurs Organizasyonu Adana Haziran 2006 Erişkin İleri Yaşam […]

Aktif Görevler

Aktif Görevler Adana ,2000, Konuşmacı, Yoğun Bakım Organizasyonu, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezuniyet sonrası Eğitim programı Adana ,2001,  Konuşmacı,  Afet organizasyonu, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezuniyet sonrası Eğitim program Adana, 2002, Konuşmacı, Travmada acil yaklaşımlar, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezuniyet sonrası Eğitim programı Adana, 2001, Konuşmacı, Yoğun Bakım, Adana Devlet Hastanesi Konferanslar dizisi Adana, 2002, Konuşmacı,Travma ve Yoğun bakım,  Adana Devlet Hastanesi Konferanslar dizisi Adana 2002 Uygulaması Konuşmacı  Perkütan Trakeostomi Çukurova Üniversitesi Kulak Burun […]

Atıflar

A. Google Akademik Anış Arıboğan Google Akademik profili B. Türkiye Atıf Dizini 1. 143 Çocuk Hastada Spinal Anestezi Deneyimlerimiz Our Experiences with Spinal Anesthesia in 143 Pediatric Patients ÇİĞDEM ÜNAL KANTEKİN MEHMET YALVAÇ TURAN EVRAN MELEK KARAYANIK DEMİROĞLU YILMAZ YENİGÜN BURHAN BEGER Turkiye Klinikleri J Anest Reanim 2015;13(1):25-9 doi: 10.5336/anesthe.2014-42788 2. At Nalı Böbrek Anomalili Hastalarda Perkütan Nefrolitotomi Deneyimimiz: Tek Merkezden 29 […]

Ulusal Toplantılar

ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILAR / SUNUMLAR: 1. Arıboğan Anış, Işık Geylan, Özcengiz Dilek. Laringeal maskenin arteriyel kan gazları üzerine etkisi. XXV.Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, Marmaris,1991. 2. Arıboğan Anış, Işık Geylan. Açık kalp cerrahisinde yüksek doz opioid ve nörolept anestezinin karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi. XXV.Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, Marmaris,1991. 3. Arıboğan Anış, Akman Hasan, Işık Geylan, […]

Uluslararası Toplantılar

ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILAR / SUNUMLAR: Isik G, Ozcengiz D, Aribogan A. Comparison of the effects of intramuscular and interpleural meperidine and interpleural bupivacain after cholecystectomy for pain relief. 5th International Congress The Pain Clinic, Jerusalem, Israel,1992. Ozcengiz D, Isik G, Aribogan A. Epidural droperidol-fentanyl for postoperatif pain relief. 5th International Congress The Pain Clinic, Jerusalem, […]

Ulusal Yayınlar

ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER: Akman H, Arıboğan A, Yalaz M, Işık G. Propofol ve thiopentonun göziçi basıncına laringoskopi ile entübasyonun sebep olduğu hemodinamik değişikliklere etkilerinin karşılaştırılması. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 15:173-178,1990. Arıboğan A, Işık G. Sezaryende propofolün yenidoğanın nörolojik ve adaptif kapasitesi üzerine etkilerinin pentotal ile karşılaştırılması. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi dergisi 16:619-622,1991. Arıboğan […]

Uluslararası Diğer Yayınlar

ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN DİĞER MAKALELER: Aribogan A, Oral U, Akman H, Gunduz M, Birbicer H, Bilgin E, Reyhan Elif, Doruk N. Percutaneous dilatational tracheostomy: A bedside procedure in intensive care unit patients. Annals of Medical Sciences 9: 70-74,2000. Tuna N, Tuna M, Koca D, Atici S, Aribogan A. The effects of three neurosurgical anesthetic […]

Science Citation İndex

ULUSLARARARI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER: A. Science Citation Index ve Science Citation Index-Expanded Kapsamındaki Yayınlar: Atici S, Zeren S, Aribogan A. Hormonal and hemodynamic changes during percutaneous nephrolithotomy. Int Urol and Neph 32: 311-314,2001. Atici S, Aribogan A. Comparision of the effects of sevoflurane total intravenous anaesthesia in percutaneous nephrolithotomy . Eur J of Anaesth […]